Pyhtään Kokoomus ry:n kevätkokous The Navetassa

24.3.2022

Pyhtään Kokoomus ry:n kevätkokous pidettiin 24.3.2022 The Navetan Lantaluukussa.

Pyhtään kokoomus piti kevätkokouksensa 24.3.2022 The Navetan Lantaluukussa. Paikka todettiin erinomaiseksi erilaisille kokouksille, tapahtumille ja juhlille. Läsnä oli 14 Pyhtään kokoomuksen jäsentä, jotka aktiivisesti osallistuivat keskusteluihin ja ajatuksenvaihtoon.

Normaalien vuosikokousasioiden lisäksi kuultiin Pyhtään kunnanhallituksen puheenjohtaja Toni Vanhalan katsaus poliittiseen tilanteeseen. Hän luotasi venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vaikutuksia niin kansainvälisesti kuin paikallisesti. Pyhtään kunnan vuoden 2021 tilanteesta Vanhala piti katsauksen. Taloudellisesti vuosi meni hyvin ja ylijäämää kertyi noin 1 M€. Kunnan tulevaisuuden kannalta tärkeitä kehityshankkeita sen sijaan hankaloittaa pienen ryhmän tekemät valitukset, jotka työllistävät runsaasti viranhaltijoita, hidastavat kuntalaisille tavoiteltujen hyötyjen toteutumista ja luovat yrittäjäepäystävällistä mainetta.

Venäjän agressio on ymmärrettävästi huolettanut myös pyhtääläisiä. Todettiin, että kunnalla on valmiussuunnitelma erilaisia häiriöitä ja poikkeustilanteita varten. Suunnitelman mukaisesti viranomaiset tiedottavat kuntalaisia, mikäli syntyy tilanne, joka edellyttää kuntalaisilta toimenpiteitä. Tällä hetkellä kuntaan ei kohdistu uhkaa ja pyhtääläiset voivat olla rauhallisin mielin.

Kevätkokous päätti yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta kokoomuksen uusien mallisääntöjen mukaiseksi.

Yhdistyksen hallitus yhdessa luottamushenkilöiden kanssa oli valmistellut luonnoksen Pyhtään kokoomuksen tavoitteiksi kunnan kehittämiseksi. Kevätkokouksessa esiteltiin luonnos jota vielä hallituksen piirissä työstetään ennen yleisen kokouksen hyväksyntää.