Pyhtään Kokoomus ry on päivittänyt tavoitteensa Pyhtään kunnan kehittämiseksi.

8.4.2024

Tavoitteita on työstetty Pyhtään Kokoomus ry:n hallituksessa sekä hallituksen ja puolueen luottamushenkilöiden yhteisessä työpajassa alkuvuonna 2024. Tavoiteohjelma luo rungon vaikuttamistyölle, joka konkretisoituu luottamushenkilöiden osallistumisena Pyhtään kunnan päätöksentekoon. Ajatus on, että tavoitteet elävät ajassa, jolloin niitä tarkastellaan vähintäänkin joka toinen vuosi.